Krížová cesta

Klasické krížové cesty


Jednotný katolícky spevník

Krížová cesta JKS

Kategória:Všetky Klasická
Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniam(e) ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujem(e) svoje hriechy, lebo som(sme) nimi urazil(i) tvoju dobrotu. Chcem(e) teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty...
Čítať celú →
Krížova cesta I.

Krížová cesta I.

Kategória:Všetky Klasická
Pane moja cesta je podobná tvojej v tom, že je to tiež cesta pod krížom. Chcem sa na chvíľu zastaviť a premýšľať o tom, ako ja nesiem svoj kríž. Chcem Ťa objaviť vo svojom živote a prosiť o milosti pri jednotlivých zastaveniach...
Čítať celú →
Krížová cesta II.

Krížová cesta II.

Kategória:Všetky Klasická
Aj teba, Ježišu, pozývam na krížovú cestu človeka. V niečom si tieto dve cesty budú podobné a v niečom budú vzdialené. Jedno však majú spoločné – k r í ž. Teraz sa však chceme navzájom pozrieť na seba – Ty na nás a my na Teba...
Čítať celú →
Krížová cesta III.

Krížová cesta III.

Kategória:Všetky Klasická
Aj dnešnou krížovou cestou sa spolu s Kristom vydáme po uliciach a uličkách sveta i srdca. Niektoré zastavenia na týchto cestách nám budú veľmi dobre známe aj z nášho života. Iné nás možno zarazia a budú nám nepríjemné a niektoré si ani nevšimneme...
Čítať celú →
Krížová cesta IV.

Krížová cesta IV.

Kategória:Všetky Klasická
Postavili sme nádherné súdne paláce. Rozmnožili sme Tvoj zákon – Desatoro, na neprehľadné množstvo zákonov a predpisov. A ustanovili sme štáb platených sudcov..
Čítať celú →
Krížová cesta V.

Krížová cesta V.

Kategória:Všetky Klasická
Znovu sa vydávame po ťažkej ceste za Kristovým krížom. Často si ju v mysli premeriavame a porovnávame. Možno už poznáme všetky zastavenia naspamäť, počuli sme najrôznejšie úvahy a predsa táto cesta nás niečím neustále púta, zastavuje a pýta sa nás...
Čítať celú →

Krížové cesty so svätcomJán Pavol II.

Krížová cesta s Jánom Pavlom II.

Kategória:Všetky So svätcom
Môžeš Boha opustiť, Ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal. Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa mal rád, Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, Ale On sa na Golgote rozhodol pre Teba..
Čítať celú →
Sv. Faustína

Krížová cesta so sv. Faustínou

Kategória:Všetky So svätcom
Milosrdný Pane, moj pastier, chcem verne ísť za tebou, chcem ťa nasledovať v mojom živote čoraz dokonalejším spôsobom, preto prosím, aby si mi prostredníctvom rozjímania nad tvojím utrpením udelil milosť čoraz lepšie chápať tajomstvá duchovného života...
Čítať celú →
Sv. Páter Pio

Krížová cesta s Pátrom Piom

Kategória:Všetky So svätcom
Otče, tak si miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby sme vierou v neho mali večný život: daj nám svojho Ducha, aby sme boli schopní nasledovať tvojho milovaného Syna na krížovej ceste.
Čítať celú →
Sv. Ján Mária Vianney

Krížová cesta so sv. Jánom Mária Vianney

Kategória:Všetky So svätcom
Chceme sa teraz spoločne s mladými pomodliť modlitbu krížovej cesty a vhĺbiť sa pritom do slov svätého farára z Arsu...
Čítať celú →
Bl. Anna Katarína Emrichová

Krížová cesta s bl. Annou Katarínou Emmerichovou

Kategória:Všetky So svätcom
Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniam(e) ako svojmu Pánovi a Bohu....
Čítať celú →
Sv. Frantisek s Asisi

Krížová cesta s sv.Frantiskom s Asisi

Kategória:Všetky So svätcom
Mnohí predo mnou sa pokúsili vyrozprávať udalosti, ktoré sa stali v našom národe, a ktoré nás tak veľmi rozdelili. Nik nebol múdrejší a láskavejší, nijaký zo zeme nemal takú moc, akú mal On, Ježiš....
Čítať celú →
Sv. Ján evanjelista

Krížová cesta s učeníkom sv. Jánom (iná ako klasická)

Kategória:Všetky So svätcom
Mnohí predo mnou sa pokúsili vyrozprávať udalosti, ktoré sa stali v našom národe, a ktoré nás tak veľmi rozdelili. Nik nebol múdrejší a láskavejší, nijaký zo zeme nemal takú moc, akú mal On, Ježiš....
Čítať celú →

Krížové cesty za rozličné potrebyKrížová cesta za duše v očistci

Krížová cesta za duše v očistci

Kategória:Všetky Za potreby
Táto pobožnosť krížovej cesty je spomienkou na bolestnú cestu Ježiša Krista, ktorý pre lásku k nám s krížom na pleciach kráčal v ústrety smrti na Kalváriu. Túto pobožnosť máme vykonávať so všetkou úctou.
Čítať celú →
Krížová cesta za uzdravenie rodín

Krížová cesta za uzdravenie rodín

Kategória:Všetky Za potreby
Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu. Rodina je miestom, kde láska rodí život...
Čítať celú →
Krížová cesta za rodiny

Krížová cesta za rodiny

Kategória:Všetky Za potreby
Otče, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej vlasti a osobitným sposobom naše rodiny našich blízkych...
Čítať celú →
Krížová cesta za deti

Krížová cesta za deti

Kategória:Všetky Za potreby
Začíname krížovú cestu, ktorú chceme venovať modlitbe za deti. Málo sa za nich modlíme, a predsa jednou z najdoležitejších úloh kresťana je starostlivosť o budúce pokolenie...
Čítať celú →
Krížová cesta za nenarodené deti

Krížová cesta za nenarodené deti

Kategória:Všetky Za potreby
Všemohúci a večný Bože, koríme sa pred Tvojou velebnosťou a všade prítomnosťou. Nadchnutí povzbudením Tvojej matky Márie, chceme Ti obetovať túto modlitbu krížovej cesty za nenarodené deti...
Čítať celú →
Krížová cesta za zomierajúceho

Krížová cesta za zomierajúceho

Kategória:Všetky Za potreby
V tejto krížovej ceste sa pozrieme na Ježiša prostredníctvom mladého chlapca. Pavol chodil štyri roky na gymnázium, ktoré v l8 rokoch úspešne dokončil....
Čítať celú →
Krížová cesta za kňazov

Krížová cesta za kňazov

Kategória:Všetky Za potreby
Začíname krížovú cestu, ktorú celú venujeme modlitbe za kňazov. Najsvätejšia sviatosť, najväčší poklad, aký má Cirkev, nachádza sa v kňazských rukách....
Čítať celú →