Krížová cesta

Krížová cesta s sv. Pátrom Piom

Sv. Páter Pio

Úvodná modlitba

Otče, tak si miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby sme vierou v neho mali večný život: daj nám svojho Ducha, aby sme boli schopní nasledovať tvojho milovaného Syna na krížovej ceste.

1. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pána Ježiša súdia a odsudzujú. Nevinného Koľko utrpenia mi spôsobuje vidieť, že Ježišovi nielenže neošetrujú rany, ale čo je ešte horšie, je urážaný hrozným rúhaním. Želal by som si radšej zomrieť, alebo aspoň ohluchnúť, ako počuť to množstvo urážok, ktoré ľudia adresujú Bohu. Obrátil som sa na Pána s touto prosbou: Pane, daj mi radšej zomrieť, ako byť prítomný, keď ťa urážajú.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Všetku starostlivosť o seba samých prenechajme najsladšiemu Ženíchovi duše. Zložme svoju hlavu ako verní učeníci na hruď tohto nežného Ženícha a nebojme sa, lebo nebeský Učiteľ nedovolí, aby sa nám skrivil čo i len vlas na hlave, ako to nedovolil ani v Getsemanskej záhrade voči svojim učeníkom. Uprostred bezohľadného zástupu, nepozorovaní, vystúpme spolu s Kráľom na vrchol Kalvárie.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš, muž bolestí, túži po tom, aby ho všetci kresťania nasledovali. Kalich bolesti Ježiš ponúkol aj mne. Keďže ma od neho neušetril, prijal som ho. Moje biedne utrpenie nestojí za nič, ale Ježiš v ňom má zaľúbenie, lebo kým bol na zemi, tak veľmi si želal vypiť kalich až do dna. V isté dni, v ktoré on sám, kým bol na zemi, trpel viac, dáva mi silnejšie prežívať utrpenie.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Nech nám bolestná Panna vyprosí u svojho presvätého Syna, aby sme stále viac vnikali do tajomstva kríža a spolu s ňou sa opájali Ježišovým utrpením. Najistejší dôkaz lásky spočíva v utrpení znášanom kvôli milovanému. Po tom, čo Boží Syn znášal z čistej lásky k nám toľko bolesti, niet žiadnej pochybnosti o tom, že kríž znášaný z lásky k nemu stáva sa lahodným. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš mi stále opakuje: „Neboj sa, nechám ťa trpieť, ale dám ti aj silu. Túžim po tom, aby sa tvoja duša očistila a osvedčila v každodennom, skrytom utrpení. Nezľakni sa, ak dovolím zlému, aby ťa trápil, svetu, aby ťa odmietol, tebe najdrahším ľuďom, aby ťa zarmucovali, lebo nič nezlomí tých, ktorí nesú ťarchu kríža z lásky ku mne a ktorých som sa rozhodol ochraňovať.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vložte svoje srdcia do rán nášho Pána, ale nie nasilu. Majte veľkú dôveru v jeho milosrdenstvo a dobrotu, lebo on vás nikdy neopustí. Neprestávajte však preto starostlivo objímať jeho svätý kríž a pomáhať mu.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Neustále ponúkajte Pánovi obetu svojho života i všetkého toho, čo podstupujete, a Ježiš bude ako skutočný Kráľ rovnako neustále vládnuť vášmu srdcu. A aby ste sa čoraz viac stávali hodnými slávy blažených, obetujte Bohu všetko, čo znášate, sto, ba viac ráz za deň. Držte sa ho pevne milujúcou vôľou.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš Kristus je náš vzor, ktorý treba vyjadrovať životom a zároveň podľa neho náš život stvárňovať. Ježiš si však vzal za symbol kríž, a tak chce, aby všetci jeho nasledovníci prešli cestou Kalvárie, nesúc kríž, a na ňou rozpätí nakoniec vydýchli. Len touto cestou sa dosahuje spása.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Neustále hľaďme očami viery – nášho zbožného a blahodarného anjela – na Ježiša Krista, ktorý obťažený svojím krížom, vystupuje na Kalváriu ľahko, s námahou kráčajúceho, zdolávajúceho strmý svah Golgoty, vidíme ho nasledovaného nesmiernym zástupom ľudí, ktorí primknutí k nemu nesú svoje kríže a prekonávajú tú istú cestu.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Úbohý Ježiš, znova som ho urazil. Moje srdce je natoľko chladné, že sa nevie pohnúť k dojatiu, ktoré je namieste pri pomyslení na urážky mnou Ježišovi uštedrené. Ale nakoľko viem a môžem, chcem ich ľutovať. A tak som v tichu plakal. Boli to slzy bolesti, ale zároveň aj slzy môjho veľkého šťastia.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Na vrchu Kalvárie prebývajú srdcia, v ktorých má nebeský Ženích záľubu. Za akého šťastného sa musíš považovať, ak sa usiluješ zotrvávať tam vždy, verne a s láskou, aby si na tomto vrchu adoroval ukrižovaného Ježiša v tomto živote. Lebo tak si zaručíš, že budeš so všetkou istotou adorovať aj Ježiša osláveného.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Na vrchu Kalvárie prebývajú srdcia, v ktorých má nebeský Ženích záľubu. Za akého šťastného sa musíš považovať, ak sa usiluješ zotrvávať tam vždy, verne a s láskou, aby si na tomto vrchu adoroval ukrižovaného Ježiša v tomto živote. Lebo tak si zaručíš, že budeš so všetkou istotou adorovať aj Ježiša osláveného.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Treba sa veľa uponižovať, vidiac, ako málo sme pánmi seba samých a ako veľmi milujeme pohodlie a odpočinok. Maj pred očami vždy prítomného Ježiša: on neprišiel, aby odpočíval, neprišiel ani kvôli pohodliu, či už duchovnému alebo časnému, ale prišiel, aby zápasil, uponížil sa a zomrel.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Nevzdávaj sa a ani nezastavuj pri výstupe na vrchol kalvárie života. Ježiš nám podá ruku, aby sme nezaváhali. Myšlienka na Božiu milosť, ktorá nás podopiera a odmena, ktorú nám Ježiš vyhradil, budú nám sladkou posilou.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Prečo sa Ježiš Kristus vydal za nás na smrť? Viera mi odpovedá: aby odčinil naše hriechy. Prečo vstal z mŕtvych v takom rozruchu zázrakov? Aby nám dosvedčil, že bolo dosiahnuté naše vykúpenie. Svojou smrťou nám pripomína, že sme boli mŕtvi kvôli hriechu. V jeho zmŕtvychvstaní však máme dokonalý vzor nášho znovuzrodenia v milosti.
R. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš... Zdravás, Mária...Sláva Otcu..
Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.