Krížová cesta

Krížová cesta za duše v očistci

Krížová cesta za duše v očistci

Kategória:Všetky Za potreby
Táto pobožnosť krížovej cesty je spomienkou na bolestnú cestu Ježiša Krista, ktorý pre lásku k nám s krížom na pleciach kráčal v ústrety smrti na Kalváriu. Túto pobožnosť máme vykonávať so všetkou úctou.
Čítať celú →
Krížová cesta za uzdravenie rodín

Krížová cesta za uzdravenie rodín

Kategória:Všetky Za potreby
Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu. Rodina je miestom, kde láska rodí život...
Čítať celú →
Krížová cesta za rodiny

Krížová cesta za rodiny

Kategória:Všetky Za potreby
Otče, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej vlasti a osobitným sposobom naše rodiny našich blízkych...
Čítať celú →
Krížová cesta za deti

Krížová cesta za deti

Kategória:Všetky Za potreby
Začíname krížovú cestu, ktorú chceme venovať modlitbe za deti. Málo sa za nich modlíme, a predsa jednou z najdoležitejších úloh kresťana je starostlivosť o budúce pokolenie...
Čítať celú →
Krížová cesta za nenarodené deti

Krížová cesta za nenarodené deti

Kategória:Všetky Za potreby
Všemohúci a večný Bože, koríme sa pred Tvojou velebnosťou a všade prítomnosťou. Nadchnutí povzbudením Tvojej matky Márie, chceme Ti obetovať túto modlitbu krížovej cesty za nenarodené deti...
Čítať celú →
Krížová cesta za zomierajúceho

Krížová cesta za zomierajúceho

Kategória:Všetky Za potreby
V tejto krížovej ceste sa pozrieme na Ježiša prostredníctvom mladého chlapca. Pavol chodil štyri roky na gymnázium, ktoré v l8 rokoch úspešne dokončil....
Čítať celú →
Krížová cesta za kňazov

Krížová cesta za kňazov

Kategória:Všetky Za potreby
Začíname krížovú cestu, ktorú celú venujeme modlitbe za kňazov. Najsvätejšia sviatosť, najväčší poklad, aký má Cirkev, nachádza sa v kňazských rukách....
Čítať celú →
Krížová cesta za kňazov a nové kňazské povolania

Krížová cesta za kňazov a nové kňazské povolania

Kategória:Všetky Za potreby
Mária, dobrá Matka kňazov, vzývame Ťa s prosbou, aby si nás sama viedla touto krížovou cestou, aby sme s Tvojou pomocou mohli vyprosiť pomoc kňazom opusteným, svetlo kňazom blúdiacim, silu kňazom preťaženým a nadšenie tým, ktorí sa rozhodujú vstúpiť do šlapají Tvojho Syna, večného Veľkňaza...
Čítať celú →