Krížová cesta

Ján Pavol II.

Krížová cesta s Jánom Pavlom II.

Kategória:Všetky So svätcom
Môžeš Boha opustiť, Ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal. Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa mal rád, Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, Ale On sa na Golgote rozhodol pre Teba..
Čítať celú →
Sv. Faustína

Krížová cesta so sv. Faustínou

Kategória:Všetky So svätcom
Milosrdný Pane, moj pastier, chcem verne ísť za tebou, chcem ťa nasledovať v mojom živote čoraz dokonalejším spôsobom, preto prosím, aby si mi prostredníctvom rozjímania nad tvojím utrpením udelil milosť čoraz lepšie chápať tajomstvá duchovného života...
Čítať celú →
Sv. Páter Pio

Krížová cesta s Pátrom Piom

Kategória:Všetky So svätcom
Otče, tak si miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby sme vierou v neho mali večný život: daj nám svojho Ducha, aby sme boli schopní nasledovať tvojho milovaného Syna na krížovej ceste.
Čítať celú →
Sv. Ján Mária Vianney

Krížová cesta so sv. Jánom Mária Vianney

Kategória:Všetky So svätcom
Chceme sa teraz spoločne s mladými pomodliť modlitbu krížovej cesty a vhĺbiť sa pritom do slov svätého farára z Arsu...
Čítať celú →
Bl. Anna Katarína Emrichová

Krížová cesta s bl. Annou Katarínou Emmerichovou

Kategória:Všetky So svätcom
Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniam(e) ako svojmu Pánovi a Bohu....
Čítať celú →
Sv. Frantisek s Asisi

Krížová cesta s sv.Frantiskom s Asisi

Kategória:Všetky So svätcom
Mnohí predo mnou sa pokúsili vyrozprávať udalosti, ktoré sa stali v našom národe, a ktoré nás tak veľmi rozdelili. Nik nebol múdrejší a láskavejší, nijaký zo zeme nemal takú moc, akú mal On, Ježiš....
Čítať celú →
Sv. Ján evanjelista

Krížová cesta s učeníkom sv. Jánom (iná ako klasická)

Kategória:Všetky So svätcom
Mnohí predo mnou sa pokúsili vyrozprávať udalosti, ktoré sa stali v našom národe, a ktoré nás tak veľmi rozdelili. Nik nebol múdrejší a láskavejší, nijaký zo zeme nemal takú moc, akú mal On, Ježiš....
Čítať celú →