Krížová cesta

Krížová cesta za deti

Krížová cesta za deti

Úvodná modlitba

Začíname krížovú cestu, ktorú chceme venovať modlitbe za deti. Málo sa za nich modlíme, a predsa jednou z najdoležitejších úloh kresťana je starostlivosť o budúce pokolenie. Modliac sa za deti chceme sa v mysli vrátiť do svojich detských rokov a poďakovať sa za dobro, ktoré sme od ľudí aj od Boha dostali.

1. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kristus je nevinný, ale je veľmi nepohodlný pre iných, a preto musí zomrieť. Aký nespravodlivý výrok. Aj v našej katolíckej vlasti je denne vynesené obrovské množstvo takýchto nespravodlivých výrokov. Sú to výroky o nenarodených deťoch. Sú nevinné, ešte nič zlé neurobili. Tento výrok smrti je vynesený v srdciach ich rodičov, ktorí si často umývajú ruky vodou samoospravedlnenia. Pane Ježišu, ty stojíš pri tomto prvom zastavení a hľadíš na Pilátove umyté ruky. Prosíme ťa o milosrdenstvo pre všetkých, ktorí majú vinu na zabíjaní nenarodených detí.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, pri druhom zastavení pamatáme sa na postihnuté deti a na ich ťažký kríž. Sú ich milióny. Nesú kríž slepoty, poškodeného alebo nerozvinutého sluchu, reči, psychickej zaostalosti alebo roznych telesných postihnutí. Doživotne sú pripútané na ložko. Mnohé z nich nikdy neuzrú svetlo, nepočujú žiadne slovo, nepostavia sa na vlastné nohy, nevystrú zdravú ruku. Deti, za ktoré sa často hanbia ich vlastné matky. Deti, ku ktorým sa nechcú priznať ich otcovia. To sú tí poslední v ľudskej rodine, často vedome odsúvaní na koniec. Pane, prijímaš kríž. Za ich nešťastie na zemi daj im šťastie v nebi, veď ty si povedal: „Poslední budú prvými.“

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, pri tomto zastavení pamatáme na deti, ktoré dospelí pohoršili, voviedli ich do sveta zla vtedy, keď ešte nepoznali hranicu medzi dobrom a zlom. Pamatáme ne deti oddané do rúk neprávosti. Často práve prvé stretnutie so zlom rozhoduje o osude celého ich života. Nedokážu už vyjsť z prekliateho kruhu zla. Pane, povstal si zo zeme, voveď deti, ktoré dospelí pohoršili, na správnu cestu života.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, bol si šťastným dieťaťom. Mal si milujúceho Otca v nebi aj milujúcu matku na zemi. Bola blízko teba aj v hodine tvojej smrti. Je veľkým šťastím mať takú milujúcu matku. Pri tomto zastavení pamatám na deti, ktoré nemajú matku, ktoré nikto nemá rád. Život siroty je neporovnateľne ťažší ako život človeka, ktorý má milujúcu matku. Utrpenie siroty sa zvačšuje, prehlbuje. Toto dieťa nemá kto uspokojiť, lebo mu chýba milujúce srdce matky. Matka Ježišova a Matka naša, prosíme ťa, daj sirotám niekoho, kto ich bude mať rád.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, keď hľadíme na Šimona, spomíname si na všetkých, ktorí sa venujú deťom, predovšetkým postihnutým, zaostalým vo vývoji i tým v domovoch špeciálnej starostlivosti, v detských domovoch a internátoch. Sú ich tisíce. Pomáhajú deťom niesť ich ťažký kríž. Majú účasť na diele Šimona z Cyrény. Často sú utrápení, ba znechutení, chvíľami možno len prinútení, ale predsa pomáhajú. Pane, podávaš svoj kríž Šimonovi. Buď odmenou všetkým, ktorí pomáhajú slabému a bezbrannému dieťaťu.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Žena je osobitným sposobom povolaná starať sa o dieťa. To je jej životná úloha. Pane Ježišu, ty si povzbudil odvahu Veroniky. Ďakujeme za každú dobrú matku, za každú dobrú sestru, za každého dobrého vychovávateľa, za učiteľky detí v materských školkach, za každého detského lekára. Ďakujeme ti za každého človeka, ktorý vie spozorovať slzu na tvári dieťaťa a snaží sa ju utrieť. Zvlášť ti ďakujeme za všetkých dobrých ľudí, ktorí nám pomáhali, keď sme boli ešte deťmi.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Keď teraz máme účasť na druhom páde nášho Vykupiteľa, modlíme sa za deti alkoholikov. Tieto deti sú neutále ohrozené, naplnené strachom. Sú to deti, ktoré nedokážu milovať vlastného otca, lebo nie je hoden tohto mena. Otec zničený alkoholom ničí rodinné šťastie, ničí dom a najbolestnejšie ničí srdce vlastných detí. Pane Ježišu, vstávaš z druhého pádu, daj, aby tieto deti stretli človeka, ktorý by im ukázal tvár Boha ako dobrého, milujúceho Otca.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

„Naplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Pane Ježišu, pri tomto zastavení myslíme na nevďačné deti, na deti, nad ktorými rodičia ronia slzy. Ony samé sú nešťastné, pretože nie je možné byť šťastným človekom, ak s vďačnosťou nemilujeme matku a otca. Tieto deti robia nešťastnými aj iných, najviac vlastných rodičov. Pane, pohliadni na slzy matiek a otcov a aj pre tieto slzy, udeľ milosť obrátenia ich nevďačným deťom.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, vyčerpaný ležíš na zemi. Pohliadni na deti, ktoré umierajú od hladu. Sú ich milióny. Vo svete dieťaťa možeme najjasnejšie vidieť nespravodlivosť, ktorá je na zemi. Mnoho detí umiera od hladu, iné sa topia v blahobyte. Pane, ty vstávaš z tretieho pádu, zahrň svojou starostlivosťou malých mučeníkov, ktorí umierajú od hladu.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pri tomto zastavení pamatáme na det, ktoré pohoršili dospelí v sexuálnej oblasti. Stačí jedno brutálne vovedenie detí do sveta sexu dospelých. V psychike dieťaťa tak vznikne neobyčajne hlboká rana, ktorá trvá celý život. Pane, pomož opať získať ľudskú dostojnosť tým, ktorí boli takto zranení vo svojom detstve a navráť im na tvár úsmev šťastia.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

V duchu prežívame ukrižovanie Krista. Modlime sa za deti, ktoré sú bité, týrané, za deti, ktoré sú zabíjané. Stáva sa, že vlastný otec, matka opatrovateľ či vychovávateľ sa stane pre dieťa katom. Dieťa sa nedokáže brániť. Pane Ježišu, pribíjaú ťa na kríž. Pošli týmto deťom ochrancu. Nech ich vytrhne z rúk nezodpovedných „vychovávateľov“.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Trpiace, nevyliečiteľne choré deti, ktoré často ani nevedia povedať, čo ich bolí, deti, ktorých sa dotklo veľké utrpenie. Pane Ježišu, zomieraš na kríži. Ty dokonale poznáš hodnotu každej minúty utrpenia. Prosíme ťa, prijmi všetky utrpenia detí a pridruž ich k svojmu utrpeniu, aby tak získali výkupnú hodnotu.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Deti, ktoré oplakávajú ich matky. Oplakávajú ich slzami žiaľu, slzami smútku, niekedy kvoli ich predčasnej smrti. Sú aj deti oplakávané slzami výčitiek svedomia matiek, ktoré zapríčinili ich smrť. Bolestná Matka, poteš dobré matky, ktoré stratili svoje dieťa. Ty im dokonale rozumieš. Rovnako pomož nehodným matkám, aby sa vo svojom žiali obrátili k Bohu a konali pokánie za svoj hriech.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Hrob je koncom Ježišovej pozemskej púte, ale aj miestom jeho zmŕtvychvstania. Všetky deti vstanú z mŕtvych, aby súdili dospelých, aby vyniesli o nich rozsudok. Na základe ich svedectva mnoho dospelých dostane veľký trest. Svedectvá detí budú hodnoverné, lebo na ich strane stojí Kristus, ktorý povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste to urobili,“

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvoje nekonečnej velebnosti obetujem(e) túto pobožnosť krížovej cesty. Chcem(e) sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chcem(e) si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci. Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, žeby tvoja svätá krv bola za mňa(nás) vyliata zbytočne a žeby cena tvojej smrti bola pre mňa(nás) stratená. Ty ma(nás) spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries ma(nás) k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chcem chváliť a velebiť na veky vekov.
R. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš... Zdravás, Mária...Sláva Otcu..
Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.