<

Krížová cesta

Jednotný katolícky spevník

Krížová cesta JKS

Kategória:Všetky Klasická
Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniam(e) ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujem(e) svoje hriechy, lebo som(sme) nimi urazil(i) tvoju dobrotu. Chcem(e) teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty...
Čítať celú →
Krížova cesta I.

Krížová cesta I.

Kategória:Všetky Klasická
Pane moja cesta je podobná tvojej v tom, že je to tiež cesta pod krížom. Chcem sa na chvíľu zastaviť a premýšľať o tom, ako ja nesiem svoj kríž. Chcem Ťa objaviť vo svojom živote a prosiť o milosti pri jednotlivých zastaveniach...
Čítať celú →
Krížová cesta II.

Krížová cesta II.

Kategória:Všetky Klasická
Aj teba, Ježišu, pozývam na krížovú cestu človeka. V niečom si tieto dve cesty budú podobné a v niečom budú vzdialené. Jedno však majú spoločné – k r í ž. Teraz sa však chceme navzájom pozrieť na seba – Ty na nás a my na Teba...
Čítať celú →
Krížová cesta III.

Krížová cesta III.

Kategória:Všetky Klasická
Aj dnešnou krížovou cestou sa spolu s Kristom vydáme po uliciach a uličkách sveta i srdca. Niektoré zastavenia na týchto cestách nám budú veľmi dobre známe aj z nášho života. Iné nás možno zarazia a budú nám nepríjemné a niektoré si ani nevšimneme...
Čítať celú →
Krížová cesta IV.

Krížová cesta IV.

Kategória:Všetky Klasická
Postavili sme nádherné súdne paláce. Rozmnožili sme Tvoj zákon – Desatoro, na neprehľadné množstvo zákonov a predpisov. A ustanovili sme štáb platených sudcov..
Čítať celú →
Krížová cesta V.

Krížová cesta V.

Kategória:Všetky Klasická
Znovu sa vydávame po ťažkej ceste za Kristovým krížom. Často si ju v mysli premeriavame a porovnávame. Možno už poznáme všetky zastavenia naspamäť, počuli sme najrôznejšie úvahy a predsa táto cesta nás niečím neustále púta, zastavuje a pýta sa nás...
Čítať celú →