Krížová cesta

Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniam(e) ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujem(e) svoje hriechy, lebo som(sme) nimi urazil(i) tvoju dobrotu. Chcem(e) teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty. Nech je vynahradením za moje(naše) hriechy a nech podľa tvojej vôle pomôže dušiam v očistci. Pane Ježišu, milostivo vypočuj moje(naše) prosby. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

úvod Krížovej cesty

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image
text

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Krížová cesta - záver

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvoje nekonečnej velebnosti obetujem(e) túto pobožnosť krížovej cesty. Chcem(e) sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chcem(e) si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci.

Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, žeby tvoja svätá krv bola za mňa(nás) vyliata zbytočne a žeby cena tvojej smrti bola pre mňa(nás) stratená. Ty ma(nás) spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries ma(nás) k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chcem chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.

Otče náš... Zdravás, Mária...Sláva Otcu...

Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Modlitba na úmysel Svätého Otca

krizova-cesta

Podpora

radio Lumen
Inštitút krista veľknaza
Boj proti hladu
Merys Meals
Mladifest
Skapuliar
Rádio Maria
Bosi Karmelitani
Vincentini
Verbisti
SBB
TV LUX
Domka
Salezianky
ASC Slovakia
Exallievi
Savio
Laura mladez
Tehlicka
Otcasy
Zaostri
Rodina BB