Informácie

Krížovú cestu sa môžme modliť buď so sprievodom audio nahrávky alebo si ju čítať v jednotlivých častiach a rozjímať o nich.

Ako začať krížovú cestu bez zvuku

1. Najskôr si prečítaj "Úvod"
2. Klikni na vytmavený obrázok I. zastavenie
3. Po otvorení sa zobrazí text ktorý si prečítaj
4. Pokračuj kliknutím šípky sipka-v-pravo na pravej strane (alebo použi pravú -> šípku na klávesnici), dostaneš sa na ďalšie zastavenie
5. Opakuj krok 4. až dokedy sa nedostaneš na posledné XIV. zastavenie, potom klikni na tlačidlo X a dočítaj záver.

Ako spustiť krížovu cestu so zvukom

1. Pre začatie krížovej cesty klikni na jednotlivé zastavenia a spusti prehrávač kliknutím na tlačidlo play-button pre pozastavenie klikni na play-pause
2. Po skončení krížového zastavenia klikni na šípku sipka-v-pravo v pravej strane obrazovky (alebo použi pravú -> šípku na klávesnici) pre pokračovanie ďalšieho krížového zastavenia.
3. Pre prehratie ďalšieho krížového zastavenie klikni na tlačidlo play-button pre pozastavenie klikni na play-pause
4. Opakuj krok 2. a 3. až kým sa nedostaneš na posledné XIV. zastavenie.

krizova-cesta